Samenwerking

Het project brengt drie typen mkb-ers samen omdat ze elkaar voor deze opgave nodig hebben – en versterken.

Stedenbouwkundigen

Stedenbouwbureaus houden zich bezig met het ontwerp van de publieke ruimte. Zij merken dat hun instrumentarium (herontwerp, herbestrating, nieuwe verlichting etc) te kapitaalintensief, te weinig flexibel en te generiek is om de verblijfskwaliteit en veiligheidsperceptie op dit soort plekken op te lossen. De bureaus hebben behoefte aan een lichter, gerichter en responsiever instrumentarium. Ze hopen in dit project kennis op te doen van hoe interactieve objecten precies een bijdrage kunnen leveren aan de versterking van de publieke ruimte.

AKKA Architects
AKKA Architects

AKKA Architects, opgericht in 2012 door Stephanie Akkaoui Hughes, is een architectuur en design studio gespecialiseerd in het ontwerpen van ruimtes die creativiteit, samenwerking en ontwikkeling bevorderen. Deze specialisatie wordt aan de hand van verschillende interventies tot uiting gebracht: van meubilair design, interieur renovatie en architectonische renovatie tot nieuwbouw, stedenbouw en ruimtelijke ordening.
Website AKKA Architects

IAA stedenbouw en Landschap
IAA stedenbouw en Landschap

Dynamisch, jong en slagvaardig bureau voor stedenbouw, planologie en landschap. Onderdeel van IAA Architecten, een full-service bureau met vestigingen in Enschede en Amsterdam. Sterk in complexe, kennisintensieve opgaven, met zorg, onderwijs, hergebruik en duurzaamheid als specialiteit. Het team bestaat uit 75 enthousiaste en betrokken medewerkers die ontwerpen en adviseren op het gebied van architectuur, interieur en stedenbouw & landschap.
Website IAA stedenbouw en Landschap

Space & Matter
Space & Matter

Space&matter is een ondernemend architectenbureau dat zich bezighoudt met ruimte in de breedste zin van het woord. Zij ontwerpen gebouwen, creëren strategieën voor stedelijke ontwikkeling; maken online platforms en initiëren zelfs nieuwe business ventures. Alles gericht op het verbeteren van de gebouwde omgeving en het bevorderen van een hechte samenleving.
Website Space & Matter

Interactie en Conceptontwerpers

Creatieve conceptontwikkelaars hebben de beschikking over interactieve objecten (geluid, beeld, licht, sensoren), maar die zijn vooral kunstzinnig, evenementiëel of juist financieel complex en ingrijpend van aard. De objecten zijn stuk voor stuk niet ontwikkeld vanuit een stedenbouwkundige opgave, waardoor ze hiervoor geen panklare oplossing vormen. Binnen dit project gaan we onderzoeken hoe we de objecten juist wél in de publieke ruimte kunnen toepassen.

Ax710 i.s.m. NP3
Logo NP3
Ax710 i.s.m. NP3

Door toekomstgericht, cross-sectoraal en oplossingsgericht (samen) te werken onderzoekt, ontwikkelt en realiseert ax710 nieuwe concepten, ideeën en projecten. Altijd vanuit de context van de kunst(wereld) en kunstenaar in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van cultuur, economie, politiek, technologie en wetenschap.

NP3 -Niet Parkeren tot de 3e macht- is het plateau voor onderzoekende en experimenterende hedendaagse kunst.
NP3 biedt met haar drie unieke locaties in de binnenstad van Groningen de (inter)nationale kunstenaar en kunstwereld ruimte voor experiment, het artistieke proces en onderzoek, productie en presentatie. Het (inter)nationale programma is divers, scherp, innovatief en van NU!
Website ax710               Website np3

Ijsfontein
Ijsfontein

IJsfontein ontwikkelt spelend digitaal leren op maat voor opdrachtgevers uit het onderwijs, de zorg, de culturele sector en het bedrijfsleven. Wat Ijsfontein betreft gaat Playful Learning veel verder dan het spelen van een spelletje. Het is een nieuwe manier van kijken naar motivatie en gedrag.
Website Ijsfontein

Info.nl
info.nl

Info.nl is een creatief technologiebureau dat relevante digitale producten maakt. Info.nl werkt vanuit hartje Amsterdam met ruim 70 werknemers in scrum teams aan strategie, service design en platform ontwikkeling voor klanten als Greenwheels, BVA Auctions, T-Mobile, Graydon, Adyen en vele anderen. Met Labs onderzoekt en experimenteert Info.nl actief de nabije toekomst.
Website info.nl

Northern Light
Northern Light

NorthernLight ontwikkelt, ontwerpt en implementeert fysieke en digitale experiences voor merken, musea en publieksruimtes. Het is de doelstelling van NorthernLight om projecten te realiseren die belangwekkend, indringend en impactvol zijn. NorthernLight werkt op alle continenten; het portfolio omvat meer dan 150 projecten in 25 landen. NorthernLight heeft kantoren in Amsterdam en Shanghai.
Website Northern Light

Pronorm
Pronorm

Pronorm is als audiovisuele dienstverlener leidend op het gebied van urban experiences; oplossingen die er voor zorgen dat mensen iets beleven en ervaren en zich prettiger en veiliger voelen in een stedelijke omgeving. Meestal zijn zeer grote projecties (op gevels van gebouwen) de basis, aangevuld met (LED-)verlichting, geluid en interactieve besturingen.
Website Pronorm

Foodjoy
Foodjoy

Foodjoy richt zich op concept ontwikkeling en begeleiding van nieuwe food producten, advies en educatie met betrekking tot food en beweging, alsmede het organiseren van creatieve food events.
Website Foodjoy

Golfstromen
Golfstromen

Golfstromen is een Amsterdams bureau voor ruimtelijk onderzoek, projecten en campagnes en oprichter van de internationale online magazine Pop-Up City, over ideeën, trends en ontwikkelingen voor de stad van nu en de toekomst. Golfstromen maakt grensverleggende ruimtelijke concepten, evenementen en communicatiecampagnes voor bedrijven en overheden.
Website Golfstromen 

R2PRO
R2PRO

R2Pro helpt organisaties duurzaam te groeien door gebruiksvriendelijke technische producten te ontwikkelen met een team van experts. Dit doen ze voor bedrijven die zelf geen ontwikkelafdeling hebben en toch willen innoveren. Met R2Pro’s eigen ontwikkelmethode zorgen ze dat uw idee wordt uitgewerkt tot productie. R2Pro, van Research to Product.

Website R2PRO 

Scape
Scape Interactive Architecture / Teun Verkerk Projects

Teun Verkerk creëert interactieve ruimtes, objecten en ervaringen. Hij werkt via ontwerpend onderzoek dat zich richt op het creëren van fysieke objecten en omgevingen door digitale, interactieve en elektronische technologieën.

Website Scape Interactive Architecture 

Entangle
Entangle

Entangle maakt gebruik van een mensgerichte aanpak in het overbruggen van de kloof tussen technologie, business en mensen.

Website Entangle 

Lokale MKB partijen:

Lokale mkb-ers zijn steeds afhankelijker van de attractiviteit en veiligheid van de pleinen en straten waaraan hun onderneming is gevestigd. Bij winkels bijvoorbeeld beïnvloedt de kwaliteit en veiligheid van de publieke ruimte het onderscheidend vermogen. Vanuit deze interesse vertegenwoordigen de volgende bedrijven de ondernemers van de ArenA Boulevard:

Afas Live
Afas Live

Afas Live is dè locatie waar enerzijds muziekliefhebbers van live muziek en entertainment een totaalbeleving ervaren en dat anderzijds een platform biedt voor organisatoren van evenementen met een B-t-B of B-t-C karakter.

Website Afas Live

Amsterdam ArenA
Amsterdam ArenA

Amsterdam ArenA behoort tot de top van internationale, multifunctionele stadions. Het is de thuisbasis van AFC Ajax en het Nederlands elftal en hét podium voor topconcerten, dance events en zakelijke bijeenkomsten. Samen met partners biedt Amsterdam ArenA service en faciliteiten op topniveau en werkt zij aan optimale veiligheid in en rond het stadion.

Website Amsterdam ArenA

Holiday Inn
Holiday Inn & Holiday Inn Express Amsterdam ArenA Towers

Holiday Inn & Holiday Inn Express Amsterdam Area Towers betreft een  3 en 4 sterren hotel gecombineerd met in totaal 443 kamers, Daarnaast beschikt het hotel over 10 vergaderzalen voor maximaal 400 personen, en een gezellig Open Lobby restaurant dat voor iedereen toegankelijk is en waar Starbucks koffie geserveerd wordt.

Website Holiday Inn Amsterdam ArenA Towers

Stichting Partners ArenAPoort

 

 

Villa ArenA
Stichting Partners ArenAPoort (SPA)

De Stichting Partners ArenAPoort (SPA) heeft twee doelstellingen:

  • Informeren bezoekers ArenAPoort (centraal informatiekanaal) met als indirect effect hierdoor verblijfsduur te verlengen en de bezoekfrequenties te verhogen (online via website en social media, offline middels consumentenplattegrond);
  • Fungeren als informatie/ overlegorgaan/ belangenbehartiger/gesprekspartner namens het collectief van de aangesloten leden. Bijvoorbeeld over onderwerpen als bereikbaarheid, BIZ en de communicatie met bezoekers.

Naast haar rol als voorzitter van SPA (Stichting Partners ArenA Poort, waarin vrijwel alle ondernemers aan de ArenA Boulevard en gevestigd in de Amsterdamse Poort deelnemen) vertegenwoordigt Bep van der Molen tevens Klépierre als Mall Manager van Woonmall Villa ArenA, de grootste overdekte meubelboulevard van Nederland.

Website ArenAPoort                Website Villa ArenA                Website Klepierre          

 

Overige betrokken partijen

De adviesgroep bestaat uit instellingen die hun kennis en expertise beschikbaar stellen om het onderzoek optimaal te laten verlopen. Daarnaast bewaakt de adviesgroep de bredere toepasbaarheid van de aanpak en uitkomsten. Deels via deze adviesgroep wordt al gedurende de uitvoering van het project de ontwikkelde kennis en kunde gedeeld en verspreid naar de vak gemeenschappen. De adviescommissie toetst ook of de onderzoekaanpak en onderzoeksuitkomsten wetenschappelijk en maatschappelijk waardevol zijn.

Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool van Amsterdam

Technisch onderzoek is gericht op oplossen en ontwerpen: het vertalen van kennis in things. Het gaat om het maken van tastbare materialen, producten of processen. Daarin onderscheidt het zich van klassiek wetenschappelijk onderzoek (science). Voor het onderzoek in het HvA Kenniscentrum Techniek werken docenten, onderzoekers en studenten samen met het bedrijfsleven in onderzoeksprojecten en in labs zoals het SEFLab, Innovatielab, OpenBIM-lab en Logistiek Lab.

Website Hogeschool van Amsterdam               Projectpagina Co-ReUS

TU Delft
TU Delft

De afdeling Transport & Planning van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de Technische Universiteit Delft voert wetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van transport, logistiek en infrastructuur. Het onderzoek naar de voetgangers verkeersstromen, het verzamelen van gegevens van de drukte en het uitvoeren van experimenten om inzicht te verhogen in het gedrag van voetgangers zijn het meest relevant voor de Co-reus project.

Website TU Delft – dr.ir. Winnie Damen               Website TU Delft – prof.dr.ir. Serge Hoogendoorn

Uva
UvA – Big Data

Prof. Dr. Sander Klous is expert op het gebied van Big Data, data fusion en modelleren. Vanuit deze expertise en zijn kennis op gebied van “Crowd control & Understanding behaviour” zal hij reflecteren op – en verbindingen leggen tussen allerlei data stromen welke onderdeel zijn van de analyse.

Website UvA – prof.dr. Sander Klous

Uva
UvA – Urban Planning

Dr. Marco te Brömmelstroet is Assistant Professor Urban Planning aan de UvA. Zijn onderzoek focust op de relatie tussen ruimtegebruik en mobiliteitsgedrag. Samen met Willem Boterman is hij founding academic director van het Urban Cycling Institute en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor onderzoek naar de Nederlandse fietscultuur. Binnen Co-ReUS adviseert hij omtrent het kwalitatief meten en analyseren van voetgangersstromen.

Website Urban Cycling Institute

Gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost

Stadsdeel Zuidoost zorgt dat er goede afstemming rondom de lokale ontwikkelingen plaatsvindt (vergunningverlening, beheer, evenementen, projecten, afstemming etc.).

Website Gemeente Amsterdam

BNSP
BNSP

De BNSP is de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen en is een platform voor ontmoeting, ontwikkeling en ondersteuning van ruimtelijk professionals. De BNSP zorgt voor collectieve belangenbehartiging en de leden ontmoeten elkaar tijdens excursies, lezingen en andere vakinhoudelijke bijeenkomsten door heel Nederland.

Website BNSP

Levende stad
De Levende Stad

Stichting de Levende Stad faciliteert een open netwerk waar professionals, overheden, bedrijven, instituten en belangstellenden kennis en ervaring uitwisselen, om innovaties in de ruimtelijke ordening en de bouw te versnellen.

Website de Levende Stad

Amsterdam Smart City
Amsterdam Smart City

Amsterdam Smart City (ASC) is het innovatieplatform van de Metropoolregio Amsterdam. ASC daagt bedrijven, bewoners, de gemeente en kennisinstellingen uit om innovatieve ideeën en oplossingen te bedenken voor stedelijke problematiek en deze te testen. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van Amsterdam, bevordert duurzame economische groei en helpt het ontwikkelen van nieuwe markten.

Website Amsterdam Smart City