Stedenbouw

concept & inrichting

In de stedenbouwkundige analyse wordt de ArenA Boulevard vanuit meerdere schaalniveaus geanalyseerd. Hiervoor wordt een combinatie van de lagenbenadering, morfologisch onderzoek en met name ontwerpend onderzoek met schaalvergelijkingen ingezet. Het beoogde resultaat is een gelaagd stedenbouwkundig narratief van de ruimte. Met een concrete onderverdeling naar typen deelruimten, netwerken en identiteiten. Dit narratief levert de cruciale bouwstenen voor de beoogde interventies.