Eindpublicatie Responsieve Publieke Ruimte online beschikbaar!

U kunt het boek hier downloaden:


Een responsieve openbare ruimte past zich met behulp van interactieve technologieën aan gebruikers en situaties aan. De kwaliteit van de plek als publiek domein wordt hierdoor versterkt. De vertaling van responsieve technologieën naar het ruimtelijk ontwerp staat echter nog in de kinderschoenen. Wat zijn precies de mogelijkheden van responsieve technologieën om vanuit het ruimtelijk ontwerp bij te dragen aan de versterking van publieke ruimtes?

Het boek Responsieve publieke ruimte verkent en ontleedt deze nieuwe ontwerpopgave en toont inspirerende voorbeelden. Onder leiding van het lectoraat Bouwtransformatie van de Hogeschool van Amsterdam verrichtte een consortium van ruimtelijk ontwerpers, interaction-designers en lokale stakeholders een tweejarig praktijkonderzoek naar responsieve publieke ruimtes. De inzichten zijn in dit boek verwerkt tot een praktisch toepasbare aanpak en een roadmap voor het ontwerpproces van responsieve publieke ruimtes.

De resultaten van het onderzoek zijn van belang voor verschillende praktijken. Het boek richt zich op opdrachtgevers en stakeholders van publieke openbare ruimtes, ruimtelijk ontwerpers, interaction-designers en studenten.

 

Symposium

Begin 2019 zijn de resultaten gepresenteerd op een drukbezocht eindsymposium voor circa 100 belangstellenden. Sprekers FRANK SUURENBROEK (lector Bouwtransformatie), IVAN NIO (senior onderzoeker Bouwtransformatie) en MARTIJN DE WAAL (lector Play & Civic Media) gingen in op de nieuwe interdisciplinaire ontwerpopgave van een responsieve ruimte, kansen voor publiek domein en de werking van interactieve installaties in de openbare ruimte.
In de plenaire sessie is vooruit gekeken naar het realiseren van responsieve ruimtes in de praktijk. In het panel werd deelgenomen door constortiumleden Hayo Wagenaar van IJsfontein, Iskander Smit van Info.nl, Theo de Bruijn van IAA architecten en Melanie August-de Meijer van CTO Amsterdam. Tijdens de discussie was het mooi te zien dat er in de zaal ook vertegenwoordigers waren van de drie beroepsgroepen waar het onderzoek op was gericht: gemeenten & projectontwikkelaars, stedenbouwkundige bureaus & landschapsarchitecten en interaction designers. Hierna is het symposium afgesloten door uitreiking van het boek Responsieve Publieke ruimte.

foto: Gideon Spanjar
foto: Gideon Spanjar
foto: Gideon Spanjar