Interventies

uitproberen en meten

In het onderzoek worden oplossingen ontworpen om de routing en verblijfskwaliteit te versterken. In co‑creatie worden de oplossingsrichtingen verkend. Een selectie hiervan wordt ook daadwerkelijk gebouwd en gaan we uitproberen op het plein. Met behulp van voor- en nametingen worden de effecten geanalyseerd, gedocumenteerd en beschreven.

Hieronder een paar voorbeelden van interventies die we als referentie gebruiken.

SENSE OF PLACE & COLLECTIVITEIT

Yobosayo, 2013, Lifethings
THE MOOD GASOMETER, 2010, Artists: R. Wilhelmer, J. v. Bismarck, B. Maus

Hoe kunnen interactieve installaties de betekenis en ervaring van de plek rijker en meerlagig maken? Hoe kan de combinatie van ruimtelijk ontwerp en een media-installatie de identiteit van een plek zichtbaar / tastbaar maken?

Kun je zichtbaar maken wat er op andere momenten en plekken (bv achter de gevels gebeurt)?

Kun je ritmes van de plek visualiseren of specifieke elementen rond de identiteit van plek zichtbaar maken? Of bijvoorbeeld hoogtepunten (een concert, manifestatie, voetbalwedstrijd) voor- en nadat dit plaatsvindt langer zichtbaar maken?

PERSONALISEREN & INTIEM MAKEN

IAA Architecten, 2016, viaduct A1
bron: http://bodeswell.org/wp-content/uploads/2013/01/P1020016.jpg

Hoe kunnen interactieve installaties de ervaring van een ruimtelijk groots opgezette plek ‘verkleinen’ naar gepersonaliseerde diensten, en bezoekers het gevoel geven dat ze welkom zijn?

Kun je de ervaring van de plek meer nadrukkelijk afstemmen op de ‘menselijke maat’ en de bezoeker persoonlijk? Bijvoorbeeld door de gebruiker “welkom te heten” of plekken van “shelter” aan te bieden.

Of andersom: hoe kun je bezoekers de mogelijkheid bieden zich een plek toe te eigenen? Kun je het vastleggen en delen van ervaringen betekenisvol maken?

PLAYFUL INTERACTION

Thomas Dambo, Happy Wall
Body Movies, 2001, Rafael Lozano Hemmer

Hoe kunnen interactieve installaties een plek interessanter en verrassender e maken als verblijfsplek?

Bijvoorbeeld door het faciliteren van ‘playful interaction’ of kortstondige ontmoetingen rond ‘conversation pieces’; door het vertellen van verhalen en het opvoeren van ‘interactieve personages’

ROUTING

Tvilight, http://www.tvilight.com
Blades, Teun Verkerk

Hoe maak je een plek ‘leesbaar’? Hoe kun je bezoekers op een prettige manier overzicht bieden op het geheel aan activiteiten en locaties op een plek? Hoe kun je hen informeren en geleiden naar voor hen interessante plekken? Hoe kun je hun leiden naar vooraf gekozen bestemmingen?

En hoe kun je die ervaring niet alleen functioneel maar ook aansprekend maken? Door in de routing bijvoorbeeld elementen uit een collectieve identiteit te gebruiken? Door de gelaagdheid zichtbaar te maken? Of door juist de routing intiemer en persoonlijk te maken?

Inspiratie

Tweenbots

door Kacie Kinzer
www.tweenbots.com

Tweenbots zijn mens-afhankelijke robots die door de stad navigeren met behulp van de voetgangers die ze tegenkomen. Ze rollen op één snelheid, in een rechte lijn en hebben een vlag waarop hun bestemming staat aangegeven. Ze zijn afhankelijk van de mensen die ze tegenkomen om ze in de goede richting te zetten zodat ze hun eindbestemming kunnen bereiken.

Low tech interventies

Hoe wordt het gebruik van een ruimte beïnvloed door bijvoorbeeld een patroon aan te brengen op de bestrating?

Referentieproject uit Barcelona.
http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca

 

Credits

Yobosayo, 2013, Lifethings

Lifethings | Yobosayo | 2013

IAA Architecten, 2016, viaduct A1

Public Face | Julius of Bismarck, Richard Wilhelmer and Ben Maus | Media Facades Festival Berlin 2008 Photo Credits: Public Art Lab

Thomas Dambo, Happy Wall

Projectie op viaduct A1 | Theo de Bruijn van IAA

bron: http://bodeswell.org/wp-content/uploads/2013/01/P1020016.jpg

Body Movies, Relational Architecture 6 | Rafael Lozano-Hemmer | 2001

Blades, Teun Verkerk

Blades | Teun Verkerk