Studenten

Het betrokken onderwijs vormt een afspiegeling van de verschillende mkb-ers en de in het project benodigde disciplines. Gedurende het onderzoeksproject Co-ReUS treden combinaties van HvA onderzoekers en mkb-ers als “opdrachtgevers” op richting de studenten en bieden de gelegenheid om gebruik te maken van de proeftuin ArenA Boulevard en de meettechnologie die wordt geïnstalleerd:

In de eerste 3 maanden van het project zijn 176 studenten vanuit 3 HvA faculteiten en de Rietveld Academie verbonden. Voor het komend half jaar staan er nog eens vijf vakken met circa 300 studenten gepland, van 1e jaars tot een afstudeeratelier. Het doel is om na projectjaar 1 circa 460 studenten, 10 vakken, 7 opleidingen en circa 12 docenten bij het project betrokken te hebben.

Overzicht betrokken opleidingen

Bachelor Built Environment, HvA Faculteit Techniek (ruimtelijk ontwerp)
– Minor Stedelijke Vernieuwing
– Afstudeeratelier Stedenbouw
Opdracht: Ruimtelijk ontwerp van de publieke ruimte.

Bachelor Engineering, HvA Faculteit Techniek:
– Engineering Design and Innovation (2e jaars)
– E-technology en Product Design (3e jaars)
Opdracht: Technisch ontwerpen en bouwen van prototypes. En deze uitproberen op de ArenA Boulevard.

Bachelor toegepaste Wiskunde, HvA Faculteit Techniek
– Minor Big Data
Opdracht: Data modelling, data analyse en data fusion.

Bachelor Technische Bedrijfskunde, HvA Faculteit Techniek
– Minor Start up your business in Technology
– Business Modelling (4e jaars).
Opdracht: vraag vanuit ruimtelijk ontwerp en vraag vanuit object ontwikkelaars.

Bachelor Product Design, HvA Faculteit Techniek
– Collaborative Design (1ste jaars)
Opdracht: gebruikersonderzoek ArenA Boulevard

Bachelor Bedrijfskunde MER, HvA Faculteit EM
– Product Bedrijfskunde (4e jaars)
Sectoropdracht in de praktijk: Smart City business modellen.

Bachelor Communication and Multimedia Design, HvA Faculteit DMCI
– Persuasive Design (3e jaars)
Opdracht: In het project ontwerpen studenten een prototype waarin interactieve media op de een of andere manier het gedrag van gebruikers beïnvloeden of sturen.

Gerrit Rietveld Academie, Dogtime