Sensoren

techniek en architectuur

Voor de interventies – en de vernieuwing van de praktijk van de stedenbouw – is de inzet van sensor‑architectuur essentieel. Wat zijn de mogelijke en toepasbare smart sensors? Wat voor typen sensorarchitectuur zijn te onderscheiden – en welke sluiten het beste aan bij de opgave? En hoe kan dat technisch worden gerealiseerd (voeding, protocollen, platforms etc). Het onderzoek structureert de mogelijkheden en ontsluit deze in heldere schema’s, beelden en scenario’s.