Loopstromen

routes & plekken

Hoe gebruikt de voetganger de ruimte? Welke routes zijn te herkennen? Waar gaan stromen uit of bij elkaar? En op welke plekken blijven mensen langer stilstaan? Complex is dat voetgangers zich ad random bewegen. In het onderzoek worden daarom een combinatie van camera’s, handmatige tellingen en kwalitatieve observaties ingezet. Hiermee worden de stromen tot op de vierkante meter geanalyseerd. Waar zijn dan de plekken met de grootste opgaven en kansen om de routing en verblijfskwaliteit door interventies te versterken?

Handmatig en digitale metingen

handmatig meting loopstromen

handmatige meting in de avond

Handmatige meting loopstromen

digitale meting in de middag

Vergelijking met lux waardes

Windmeting