Team vanuit Hogeschool van Amsterdam

Het project vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van Lector Frank Suurenbroek. Voor dit inter-disciplinaire onderzoek is een team samengesteld met de volgende expertises.

 

Kernteam:

Dr. Frank Suurenbroek
Lector Bouwtransformatie (eindverantwoordelijk)

Ir. Jolanda Tetteroo
Projectleider

Dr. Ivan Nio
Hoofdonderzoeker

MDes. Lyske Gais de Bildt
Grafisch ruimtelijk ontwerper

Dr. Martijn de Waal
Sr. Researcher, Lectoraat Play & Civic Media

Bsc Jan Haenen
Data analyst

MSc. Janna Boonstra
onderzoeker sociaal

Bsc Madeline Prickett en Bsc Pim van Weelde
junior onderzoekers stedenbouw

 

Daarnaast zijn betrokken:

Dr. Nanda Piersma
Lector Big Data

Dr. Harry van Vliet
Lector Crossmedia, Expert objectbeleving

Ir. Jeroen van der Kuur
Onderzoeker/ liaison onderwijs

Ir. Rob Schaacke
Onderzoeker sensortechniek

Dr.ir. Rainer Johann
Onderzoeker stedenbouw