Hoe kunnen we de openbare ruimte real time laten aanpassen op de gebruikers?

Testcase Arena boulevard
Project Co-ReUS is een 2-jarig actie-onderzoek naar een responsieve publieke ruimte. Het project vindt plaats in het lectoraat Bouwtransformatie van lector Frank Suurenbroek van de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Samen met onderzoekers van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (DMCI) en een breed consortium van stedenbouwers, interactieve conceptontwikkelaars en lokale stakeholders worden meerdere ruimtelijk-interactieve interventies voorbereid. De ArenA Boulevard is hierbij de testcase om de openbare ruimte – die nu functioneert als een doorgangsplek – tot een gezamenlijke vestibule met verblijfskwaliteit te transformeren.

Onderzoek

Het onderzoek bundelt de volgende deelgebieden:

Stedenbouw

Stedenbouw

concept & inrichting

Gebruikers

Gebruikers

mensen en motieven

Loopstromen

Loopstromen

routes & plekken

Sensoren

Sensoren

techniek en architectuur

Mapping

Mapping

camera’s en programmeren

Interventies

Interventies

uitproberen en meten

Co-Creatie

Het project brengt drie typen mkb-ers samen omdat ze elkaar voor deze opgave nodig hebben – en versterken.

Stedenbouwers
Interactie en productdesigners
Bedrijven aan de Arena boulevard

Overzicht gehele consortium

Deelnemende partijen