Stedenbouw

Stedenbouw concept & inrichting In de stedenbouwkundige analyse wordt de ArenA Boulevard vanuit meerdere schaalniveaus geanalyseerd. Hiervoor wordt een combinatie van de lagenbenadering, morfologisch onderzoek en met name ontwerpend onderzoek met...

Loopstromen

Loopstromen routes & plekken Hoe gebruikt de voetganger de ruimte? Welke routes zijn te herkennen? Waar gaan stromen uit of bij elkaar? En op welke plekken blijven mensen langer stilstaan? Complex is dat voetgangers zich ad random bewegen. In het onderzoek worden...

Mapping

Mapping camera’s en programmeren Voetgangers zijn op camerabeelden “lastig” te herkennen door de computer. Er is nog geen (betaalbare) software om voetgangerspatronen tot 1 m2 precies te analyseren. Binnen het project is een software-strategie ontwikkeld waarmee de...

Gebruikers

Gebruikers Mensen en motieven Voor de interventies willen we zicht krijgen op het gebruik en de betekenis van de Arena Boulevard. Wie zijn de gebruikers? Welke groepen zijn te onderscheiden? Hoe gebruiken ze de ruimte? Waarom zijn ze er? Wat drijft ze? En wat vinden...

Sensoren

Sensoren techniek en architectuur Voor de interventies – en de vernieuwing van de praktijk van de stedenbouw – is de inzet van sensor‑architectuur essentieel. Wat zijn de mogelijke en toepasbare smart sensors? Wat voor typen sensorarchitectuur zijn te onderscheiden –...