Analyseresultaten, programma van eisen

Co-Creatiesessie 3 10 april 2017 De resultaten van de ruimtelijke analyse, enquetes, observaties en loopstromen worden gedeeld met het consortium. Er worden een aantal probleemgebieden benoemd en gebieden met potentie. Tijdens de workshop worden die gebieden gekoppeld...