Co-Creatiesessie 3
10 april 2017

De resultaten van de ruimtelijke analyse, enquetes, observaties en loopstromen worden gedeeld met het consortium. Er worden een aantal probleemgebieden benoemd en gebieden met potentie. Tijdens de workshop worden die gebieden gekoppeld aan het resultaat van de vorige co-creatiesessie: de hoofdgroepen van interventies. De vierdeling van het plein (centrum, overgang, periferie en achterzijde) komt ook nu weer naar voren bij het plaatsen van de hoofdgroepen van interventies. Er worden conclusies getrokken over de ruimte en patronen van deze deelgebieden.