Hier zijn we nu:

Analyseresultaten, programma van eisen

Co-Creatiesessie 3
10 april 2017

De resultaten van de ruimtelijke analyse, enquetes, observaties en loopstromen worden gedeeld met het consortium. Er worden een aantal probleemgebieden benoemd en gebieden met potentie. Tijdens de workshop worden die gebieden gekoppeld aan het resultaat van de vorige co-creatiesessie: de hoofdgroepen van interventies. De vierdeling van het plein (centrum, overgang, periferie en achterzijde) komt ook nu weer naar voren bij het plaatsen van de hoofdgroepen van interventies. Er worden conclusies getrokken over de ruimte en patronen van deze deelgebieden.

Kick off

Startsessie en schouw – 21 september 2016

 

 

 

 

Op 21 september 2016 is de kick off van het project Co-ReUS: Co-Creating Responsive Urban Spaces. De deelnemende partijen komen bij elkaar voor een eerste kennismaking en doen een schouw van de Arena Boulevard. Dit levert een eerste gezamenlijk beeld op van de Arena Boulevard.

Onderzoekslijnen + workshop dalmomenten en gebieden

Co-Creatiessessie 1
16 januari 2017

Vanuit de onderzoeksgroep wordt een update gegeven van de werkzaamheden. De verschillende deelonderwerpen worden doorgenomen. Ivan Nio, de hoofdonderzoeker, geeft een presentatie over zijn eerste analyse en impressie van de Arena Boulevard. In de workshop is in deelgroepen nader verkend wat de dalmomenten en dalgebieden zijn.

Workshop interactieve objecten

Co-Creatiesessie 2
27 februari 2017

Deze dag is er een eerste stap gezet naar een cultuur van samenwerken en elkaar leren kennen en verstaan. Iedereen heeft een aantal voorbeelden van interactieve objecten meegenomen die worden besproken aan de hand van het door Martijn de Waal ontwikkelde ‘canvas’. De interactieve objecten worden zo gezamenlijk geanalyseerd en doorgrond. Hoe werken het? Wat zijn de essentiële ingrediënten? En hoe kan de installatie voor de ArenA Boulevard toegepast worden?

zomerstop

TOEKOMST

Een handleiding om de kwaliteit -specifiek in de daluren- van pleinen en plekken in de ‘publieke ruimte’ te verbeteren door middel van interactieve installaties.

Onderzoeksgroepen